Polityka Prywatności serwisu internetowego defcar.pl

1. Informacje wstępne :

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika przez Serwis Internetowy defcar.pl
 2. Administratorem Serwisu internetowego defcar.pl jest Defcar Dawid Pośnik, Adres : ul. Kasztelańska 5, 26-600 Radom, NIP: 9482580034 , REGON: 383894450
 3. Dane kontaktowe Administratora Serwisu Internetowego: defcar.pl, tel 573993211.
 4. Defcar Dawid Pośnik szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada staranności w ochronie danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne przeciwdziałające naruszaniu prywatności Użytkowników przez osoby trzecie.
 5. Korzystając z serwisu internetowego defcar.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 6. Defcar Dawid Pośnik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

2. Definiecje:

 1. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystający z Serwisu Internetowego, któremu zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 2. Administrator – podmiot, decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika – Defcar Dawid Pośnik, Adres : ul. Kasztelańska 5, 26-600 Radom, NIP: 9482580034 , REGON: 383894450 .
 3. Serwis Internetowy – strona internetowa (wraz z powiązaną aplikacją), w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie defcar.pl i świadczący usługi drogą elektroniczną.
 4. Urządzenie Użytkownika – dowolne elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.
 5. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
 6. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu Internetowego.

3. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym, takich jak: formularz kontaktowy, formularz rezerwacji terminu wykonania usługi, formularz zapisu Użytkownika do newsletter’a oraz przekazane przez wiadomość e-mail, telefonicznie lub osobiście.
 2. Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym: kontaktu przez formularz, dokonania rezerwacji terminu wykonania usługi, a bez podania Danych Osobowych realizacja tych usług nie będzie możliwa.
 3. W celu złożenia rezerwacji w Serwisie Internetowym Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu rezerwacji następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, marka I model pojazdu, oraz (opcjonalnie) nazwa firmy – niezbędnych i wykorzystywanych wyłącznie dla celów realizacji tego zamówienia – przetwarzanie Danych Osobowych jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy i Użytkownik nie ma obowiązku wyrażania zgody.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z konta Użytkownika i zażądać jego usunięcia wraz z zaprzestaniem przetwarzania w tym celu Danych Osobowych.
 5. Jeżeli usługa jest dostępna, Użytkownik może dokonać subskrypcji elektronicznego biuletynu informacyjnego (tzw. “newslettera”), podając swój adres e-mail i wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przy czym może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 6. Podanie Danych Osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, a Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę.
 7. Podanie adresu zamieszkania/korespondencyjnego jest w każdym przypadku nieobowiązkowe.
 8. Administrator może udostępnić innym podmiotom Dane Osobowe Użytkownika dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym.
 9. Za wyraźną zgodą Użytkownika Administrator może udostępniać Dane Osobowe swoim partnerom handlowym dla realizacji ich celów marketingowych.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   1. prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
   3. prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.

4. Informacja o stosowanych plikach Cookies i innych technologiach

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies (“ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora.
 2. Serwisie Internetowym wykorzystywane są Cookies bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w wyniku ich stosowania nie następuje przekazywanie do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania. Nie są również pobierane Dane Osobowe ani żadne informacje poufne pochodzące z Urządzenia Użytkownika.
 3. Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego Użytkownika.
 4. Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw. Cookies sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie trwania sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 5. Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw. Cookies trwałe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do ich usunięcia przez Użytkownika, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do używanego Urządzenia, przy czym może to wpłynąć na możliwość ograniczenia funkcjonalności Serwisu Internetowego
 7. Cele stosowania plików Cookies:

 

 1. Rozpoznanie Urządzenia Użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyświetlania stron Serwisu Internetowego do rodzaju Urządzenia.
 2. Dostosowywanie zawartości stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji Użytkownika.
 3. Tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartości Serwisu Internetowego.
 4. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

 

8. Możliwości postępowania Użytkownika w zakresie plików Cookies:

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
 2. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi.
 3. Zmiany ustawień obejmują w szczególności blokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 5. Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.

9. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie dotyczące działań Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego:

 1. kod śledzenia Google Analytics dla celów analizy statystyk Serwisu Internetowego
 2. logi serwera, zapisywane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, obejmujące: dane IP, czas korzystania, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika, przy czym dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.
 3. Kalendarz Google – zintegrowany z serwisem internetowym, niepubliczny (widoczny tylko dla administratora danych), w postaci Imienia I Nazwiska Użytkownika rezerwującego dany termin w formularzu rezerwacji Serwisu Internetowego.
 4. System zarządzania adresami e-mail – MailChimp, w celach organizacyjnych – newsletter.